Privacy & Cookie Policy

Dit is de website van Goedvoorjehond.nl.
Bedrijfsadres: Mostaard 7, 5085 GN Esbeek.
Postadres: Mostaard 7, 5085 GN Esbeek
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 59989777
Btw-nummer: NL151459460B01

Persoonsgegevens die wij verwerken

Goedvoorjehond.nl verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
-IP-adres
-Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via goedvoorjehond@gmail.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Goedvoorjehond.nl verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Goedvoorjehond.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Goedvoorjehond.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen met anderen

Goedvoorjehond.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Goedvoorjehond.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Goedvoorjehond.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Goedvoorjehond.nl gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar goedvoorjehond@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Goedvoorjehond.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Goedvoorjehond.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via goedvoorjehond@gmail.com

Hoe lang we gegevens bewaren

Goedvoorjehond.nl zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De gegevens in je klantenaccount kun je te allen tijde inzien en/of wijzigen. Indien je geen gebruik meer  wenst te maken van de account, kun je contact met ons opnemen en zullen wij de account deactiveren en de gegevens wissen.

Onze bewaartermijn(en) zijn:

CookieTypeDurationDescription
SID, APISID, HSID, NID, PREFPresistent2 jaarCookies: SID, APISID, HSID, NID, PREF Google gebruikt een aantal cookies op een pagina die Google Maps bevat. Hiermee worden voorkeuren als het zoomniveau opgeslagen. Hoewel we geen controle hebben over de door Google ingesteld cookies, lijken ze een mengsel van stukjes informatie op te nemen om het aantal en het gedrag van gebruikers van Google Maps te meten. Voor meer informatie zie http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html
viewed_cookie_policyPresistent1 jaarDeze cookie onthoudt of u de cookie policy heeft gelezen.
woocommerce_cart_hashSessiealleen opgeslagen terwijl u door de site bladertCookie: woocommerce_cart_hash Dit voegt artikelen in de winkelwagen en werkt de winkelwagen bij tijdens de gebruikerssessie. Daarnaast slaat deze cookie informatie op zodat het later kan worden opgehaald.
woocommerce_items_in_cartPresistentalleen opgeslagen terwijl u door de site bladertCookie: woocommerce_items_in_cart Verzamelt de datums waarop de items worden toegevoegd aan de winkelwagen en dit wordt opgeslagen in een cookie, zodat de gebruiker verder kan winkelen als ze dat willen.
woocommerce_recently_viewedSessiealleen opgeslagen terwijl u door de site bladertCookie: woocommerce_recently_viewed Deze cookie maakt een lijst van de producten welke de klant onlangs heeft bekeken
wordpress_logged_in_[hash]Sessiealleen opgeslagen terwijl u door de site bladertCookie: wordpress_logged_in_ [hash] Na het inloggen stelt wordpress de wordpress_logged_in_ [hash] cookie in, dat aangeeft wanneer je ingelogd bent, en wie je bent, voor de meeste interface-gebruik.
wordpress_test_cookieSessiealleen opgeslagen terwijl u door de site bladertCookie: wordpress_test_cookie Wordpress test cookie
wordpress_[hash]Sessiealleen opgeslagen terwijl u door de site bladertCookie: wordpress_ [hash] Bij inloggen gebruikt wordpress de wordpress_ [hash] cookie om uw authenticatie gegevens op te slaan. Het gebruik ervan is beperkt tot de admin console gebied, / wp-admin /
wp-settings-{time}-[UID]Presistent1 jaarCookie: wp-settings-{time}-[UID] WordPress bevat ook een paar wp-settings-{time}-[UID] cookies. Het nummer op het einde is uw individuele gebruikers-ID van de gebruikers database tabel. Dit wordt gebruikt om de weergave van admin interface aan te passen, en eventueel ook de belangrijkste site-interface.
wp_woocommerce_session_[hash]Presistent2 dagen